Category Archives: Cisco

Informacje związane ze sprzętem i konfiguracją urządzeń firmy Cisco

Cisco – opis parametru bandwidth

HOWtorli CiscoJednym z ogólnych parametrów wszystkich interfejsów urządzeń Cisco jest parametr bandwidth. Bardzo często jest on mylnie interpretowany przez administratorów, jako parametr ograniczający ruch na interfejsie. Parametr ten służy jednak tylko protokołom routingu IGRP, EIGRP, OSPF do określania najszybszego połączenia do miejsca docelowego (routing metric). Aby przypisać do interfejsu odpowiednią wartość maksymalnej przepustowości (podawaną w kilobitach na sekundę), należy po zalogowaniu się na urządzenie, przejść w tryb konfiguracyjny wydając polecenie:

router# conf t

następnie przechodzimy do konfiguracji konkretnego interfejsu:

router(config)# interface FastEthernet0/1

aby w końcu przypisać interfejsowi parametr bandwidth:

router(config-if)# bandwidth 512

Tym samym określiliśmy maksymalną wartość przepustowości dla interfejsu FastEthernet0/1 na poziomie 512 kilobitów na sekundę.

Dla bardziej dociekliwych prezentuję formułę dla protokołu EIGRP, służącą do obliczania najkrótszej drogi dla danego połączenia:

metric = [K1*bandwidth + (K2*bandwidth)/(256 - load) + K3*delay] * [K5/(reliability + K4)]

W niewielkich sieciach, które korzystają z jednego routera i jednego łącza internetowego, podawanie parametru bandwidth wydaje się nieuzasadnione, ponieważ router nie ma opcji przy ustalaniu drogi pakietów z wnętrza sieci. Jeśli jednak chcemy monitorować ruch na routerze np. przy pomocy dostępnych darmowych narzędzi do analizy ruchu, to aby uzyskać pełny wgląd w wielkość ruchu należy zdefiniować na wszystkich monitorowanych interfejsach parametr bandwidth. Jest on przekazywany poprzez protokół SNMP, dzięki czemu na wykresie określającym ruch, będzie widoczna górna granica dostępna dla danego interfejsu. Należy jednak mieć na uwadze, co powtórzę, iż parametr bandwidth nie służy ograniczaniu ruchu na interfejsie, tak więc może dojść do sytuacji w której wykres przekroczy wartość określoną przez bandwidth na skutek niepoprawnej konfiguracji routera. Jednak dzięki temu, podczas testów np. nowego vlanu szybko można zdiagnozować błędy w konfiguracji.

Cisco – lokalizacja klienta o znanym adresie MAC lub IP

HOWtorli CiscoZawsze dobrze wiedzieć, co dzieje się w sieci którą zarządzamy. Jeśli w sieci pojawią się jakieś problemy, wtedy należy znaleźć określonego użytkownika w sieci, który je generuje. Przeważnie znamy adres IP lub MAC. To wystarczy, aby odnaleźć fizyczną lokalizację użytkownika w sieci. Na routerze wystarczy wydać polecenie show ip arp aaaa.bbbb.cccc, gdzie ciąg aaaa.bbbb.cccc to szukany adres MAC, lub show ip arp A.B.C.D gdzie A.B.C.D to szukany adres IP.
Continue reading Cisco – lokalizacja klienta o znanym adresie MAC lub IP

Sprzęt Cisco i oprogramowanie Microsoft za grosze

Technologie non-profitOffice Professional 2007 za 44zł netto, Windows Server 2008 Enterprise Edition 32-Bit/x64 za 354zł netto albo Cisco 24-Port Gigabit Ethernet Switch za 583zł netto? Oczywiście, to możliwe o ile masz firmę non-profit. Aby uzyskać możliwość zakupu sprzętu i oprogramowania po tak niskich cenach, należy zarejestrować się na stronie http://www.technologie.org.pl/, a następnie trzeba przejść pomyślnie weryfikację. Pokaźna lista oprogramowania firmy Microsoft lub sprzętu Cisco po bardzo niskich cenach stanie przed nami otworem.
Program Technologie non-profit powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki oraz TechSoup, organizacji non-profit z San Francisco w USA zajmującej się rozwojem technologicznym sektora organizacji pozarządowych. Celem Programu jest udostępnienie polskiemu sektorowi NGO nowoczesnego oprogramowania i sprzętu. Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatą administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. Otrzymanie oprogramowania w taki sposób znacznie zmniejsza budżet organizacji wymagany na technologie i umożliwia wykorzystanie tych pieniędzy w działalności statutowej organizacji. Program działa w USA już od ponad 5 lat i przez ten czas przekazane zostało oprogramowanie i sprzęt o wartości około 250 milionów USD do blisko 50.000 organizacji. W 2004 roku Program rozszerzony został na Kanadę, a w 2006 uruchomiono go w Anglii, Belgii oraz Polsce.